top of page
ค้นหา

พิธีกรงานศพ การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต และ กลอนงานศพ โดย อ.ภูวดล ภูภัทรโยธิน

อัปเดตเมื่อ 1 ส.ค. 2566

ติดต่อ ศาสนพิธีกร พิธีกรพิธีฌาปนกิจ หรือ พิธีกรพิธีพระราชทานเพลิงศพ


การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต หรือคำไว้อาลัยเป็นกระบวนการที่สำคัญ และถือเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่มีอยู่ในงานศพทั่วโลก ในแง่มุมหนึ่ง นี่ถือเป็นโอกาสที่ทำให้ได้มีโอกาสกล่าว และแสดงความคิด ถึงผู้ที่เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม การเขียนคำไว้อาลัย และ กลอนงานศพ นั้น อาจเป็นภาระหนักใจและค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากผู้เขียนต้องนำข้อมูลความเป็นจริงมาเรียบเรียงให้เกิดความเหมาะสม และสวยงาม


ศาสนพิธีกร กลอนงานศพ

บริการ งานพิธีกร การเขียนประวัติผู้เสียชีวิต และ รับเขียนกลอนงานศพ โดย อ.ภูวดล ภูภัทรโยธิน

ติดต่อได้ที่ line id: phuphu2505 หรือ email: 2505phu@gmail.com


ค่าบริการ

ค่าประพันธ์ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง(กลอนงานศพ) เขียนกลอนบรรยายภาพบรรรยากาศแวดล้อมก่อนเริ่มพิธีการ และกลอนสดุดีไว้อาลัยท่านผู้วายชนม์ โดยนำประวัติและผลงานร้อยกรอง บทกลอนให้ตรงกับประวัติของท่าน และเป็นศาสนพิธีกร รับดำเนินงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • พิธีรดน้ำศพ/สวดพระอภิธรรม หรือ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ/พระพิธีธรรม 4,500 บาท

  • พิธีสวดพระอภิธรรม/พระพิธีธรรม 3,500 บาท

  • พิธีฌาปนกิจ/พิธีพระราชทานเพลิงศพ 4,000 บาท

หมายเหตุ

รบกวนเจ้าภาพแจ้งกับทางวัด(เจ้าหน้าที่ประจำศาลา) ว่าจะขออนุญาตเชิญศาสนพิธีกรพิเศษ มากล่าววาทการงานศพก่อนเริ่มพิธีสงฆ์ ในส่วนของพิธีสงฆ์ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลาตามปกติ จนเสร็จพิธีสงฆ์ พิธีกรก็จะกล่าวขอบคุณ ผู้ร่วมพิธี และเชิญแขกถ่ายภาพ ตามลำดับที่เจ้าภาพแจ้งไว้ (ถ้ามี)

ประวัติการศึกษา: รัฐศาสตรบัณฑิต, นักธรรมเอก, หลักบาลีไวยากรณ์

ประวัติการทำงาน: บัตรรับรองผู้ประกาศภาษาไทยกลาง กรมประชาสัมพันธ์, บจ.คิงเพาเวอร์, ศาสนพิธีกร

ผลงาน: บทกวี บทความ คำขวัญ และหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน เช่น "จากใจพ่อเพื่อเยาวชน"

รางวัลที่ได้รับ: โล่รางวัลพระราชทานการประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน, รางวัลวรรณกรรมบัวหลวง, รางวัลเพลง"อุดมการณ์ทหารบก", รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด, รางวัลพระคุณแม่, รางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์, รางวัลจากสภาสตรีแห่งชาติ, รางวัลกาพย์เห่เรือ, รางวัลประชันกลอนสด มธบ., รางวัลมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์, ฯลฯ รวมกว่า 100 รางวัล


ตัวอย่างผลงาน

  • พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศรางกายเพื่อการศึกษาภาควิชากายวิภาค คณะแพทย์ศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • กลอนสดุดีไว้อาลัย สายัณห์ สัญญา

  • บทประพันธ์ 90 ปี คีตสมัย ครูอุทัย แก้วละเอียด

  • บทประพันธ์ พระเดชพระคุณ พระธรรมวโรดม อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ

รางวัล กลอนงานศพ

ความสำคัญของการเขียนคำไว้อาลัยในงานศพ


การเขียนคำไว้อาลัยที่ดี ช่วยให้เราสามารถส่งต่อความอบอุ่น ความรัก และยังเป็นเครื่องเตือนใจ แสดงถึงคุณงามความดี ให้คนทั่วไปได้รู้ว่าผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นได้ทำคุณประโยชน์ไว้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม


แนวทางในการเขียนคำไว้อาลัย หรือ กลอนงานศพ


เราสามารถเลือกได้ว่าจะนำเสนอแบบเป็นทางการ หรือนำเสนอเชิงเป็นกันเอง เช่น การเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต และการกระทำหรือกิจกรรมที่ได้เคยทำร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เสียชีวิต ซึ่งหลังจากที่ได้รับข้อมูลเพียงพอแล้ว ควรเริ่มต้นในการเขียนคำไว้อาลัย ด้วยการเขียนบทนำที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ฟังหรือบทหนึ่งที่เป็นความทรงจำที่น่าเสียดายและน่ารักเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไป


สร้างโครงเรื่องและเนื้อหา

การเขียนคำไว้อาลัยควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวและความทรงจำของผู้ที่เสียชีวิตไปในแต่ละส่วน อาจจะเริ่มต้นด้วยการยกย่องความเป็นอยู่ของผู้เสียชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อเขา แล้วต่อด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญและคุณค่าของเขาในชีวิตของผู้อื่น

ใช้ภาษาและสไตล์ที่เหมาะสม

การเขียนคำไว้อาลัยควรใช้ภาษาที่เหมาะสมและสไตล์ที่เข้าใจง่าย เนื่องจากเป็นการนำเสนอเนื้อหาในช่วงเวลาที่คนมีอารมณ์อยู่ในสภาพเสียใจ ควรใช้คำที่สร้างความรู้สึกอย่างอ่อนโยนและให้ความสำคัญกับความทรงจำอย่างน่าเชื่อถือ

คำแนะนำในการกล่าวประวัติผู้วายชนม์และ กลอนงานศพ


การเตรียมตัวและควบคุมอารมณ์


ในการเป็นผู้พูดในงานศพ ควรเตรียมตัวก่อนเข้าสู่บรรยากาศของงาน การควบคุมอารมณ์และความสงบใจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถกล่าวคำไว้อาลัยได้อย่างเป็นทางการและสร้างความรู้สึกในผู้ฟัง


การใช้เสียงและคำพูดที่ชัดเจน

ในการพูดในงานศพ ควรใช้เสียงที่ชัดเจนและเสียงที่ไม่เบาหรือดังเกินไป การใช้คำพูดที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

การกล่าวถึงผู้เสียชีวิต

ในการเป็นผู้พูดในงานศพ ควรกล่าวถึงชื่อของผู้เสียชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา ให้ผู้ฟังสามารถรู้ว่าคนที่เสียชีวิตไปมีความหมาย หรือมีความสัมพันธ์อย่างไรในชีวิตเขา
กลอนงานศพ

ดู 4,320 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page