top of page

CR: Levimarn

ฟิวเนอรัลแพลน โลโก้ทองขาว.png

แบบ ดอกไม้งานศพ - จัดงานศพ
วัดธาตุทอง และ วัดเทพศิรินทร์

ดอกไม้งานศพ โพรโมชัน แบบเหมาจ่าย
สวดพระอภิธรรม - งานฌาปนกิจ

ฟิวเนอรัล แพลน ขอแนะนำ ดอกไม้ประดับหน้าโลงศพ และ ดอกไม้ประดับเมรุ แบบมินิมอล สีขาว หรือ เลือกจัดดอกไม้ด้วยโทนสีอื่นๆตามความเหมาะสม สำหรับจัดตกแต่งในศาลาสวดพระอภิธรรม 3 คืน และ ประดับที่เมรุ ในวันฌาปนกิจ

 

การดำเนินงาน: ช่างดอกไม้จะจัดดอกไม้ให้ 1 ชุด ในวันแรกของการสวดพระอภิธรรม จากนั้นในวันฌาปนกิจ จะทำการเคลื่อนย้ายดอกไม้จากในศาลา ไปยังบริเวณเมรุ และทำการซ่อมแซม /เปลี่ยนดอกไม้ที่ร่วงโรยและเหี่ยวเฉาออกให้เพื่อความสวยงาม

 

หมายเหตุ

- กรณีสวดพระอภิธรรม 5 คืน หรือ สวด 7 คืน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากดอกไม้ 1 ชุด อยู่ได้ประมาณ 3 วันเท่านั้น

- กรณีปรับเปลี่ยนจากแบบ และ/หรือ มีการเพิ่มจำนวนดอกไม้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดอกไม้งานศพ ประดับหน้าหีบ 8.jpg

1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ คือ ค่าดอกไม้ ?

ค่าดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งสถานที่ในการ จัดงานศพ ในวันสวดพระอภิธรรม รวมถึง วันฌาปนกิจ มีราคาโดยเฉลี่ยตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆ จนมากถึงหลักแสน (หรือ หลายล้าน) ขึ้นกับจำนวน ชนิดของดอกไม้ และ ผู้จัดดอกไม้ ซึ่งจะเลือกจัดอย่างไรก็ขึ้นกับความต้องการ และความเหมาะสมของเจ้าภาพ

ดังนั้น ฟิวเนอรัล แพลน จึงมีแบบดอกไม้ และวิธีจัดการค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของครอบครัว มานำเสนอ

Flower Catalog.jpg
ฟิวเนอรัลแพลน โลโก้ทองขาว.png

โพรโมชันครบชุด ช่วยลดค่าใช้จ่าย
เลือกแบบในการจัด ดอกไม้งานศพ

ฟิวเนอรัลแพลน โลโก้ทองขาว.png

แบบ ดอกไม้งานศพ วัดธาตุทอง

ฟิวเนอรัล แพลน ขอแนะนำ ดอกไม้ประดับหน้าโลงศพ แบบต่างๆจาก วัดธาตุทอง

 

การดำเนินงาน: ช่างดอกไม้จะจัดดอกไม้ให้ 1 ชุด ในวันแรกของการสวดพระอภิธรรม และสามารถแจ้งให้เคลื่อนย้ายดอกไม้จากในศาลา ไปยังบริเวณเมรุได้

 

หมายเหตุ

- กรณีสวดพระอภิธรรม 5 คืน หรือ สวด 7 คืน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากดอกไม้ 1 ชุด อยู่ได้ประมาณ 3 วันเท่านั้น

- ราคาในแบบไม่รวมค่าซ่อมแซม /เปลี่ยนดอกไม้ที่ร่วงโรยและเหี่ยวเฉา

- กรณีปรับเปลี่ยนจากแบบ และ/หรือ มีการเพิ่มจำนวนดอกไม้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟิวเนอรัลแพลน โลโก้ทองขาว.png

แบบ ดอกไม้งานศพ วัดเทพศิรินทร์

ฟิวเนอรัล แพลน ขอแนะนำ ดอกไม้ประดับหน้าโลงศพ แบบต่างๆจาก วัดเทพศิรินทร์

 

การดำเนินงาน: ช่างดอกไม้จะจัดดอกไม้ให้ 1 ชุด ในวันแรกของการสวดพระอภิธรรม และสามารถแจ้งให้เคลื่อนย้ายดอกไม้จากในศาลา ไปยังบริเวณเมรุได้

 

หมายเหตุ

- กรณีสวดพระอภิธรรม 5 คืน หรือ สวด 7 คืน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากดอกไม้ 1 ชุด อยู่ได้ประมาณ 3 วันเท่านั้น

- ราคาในแบบไม่รวมค่าซ่อมแซม /เปลี่ยนดอกไม้ที่ร่วงโรยและเหี่ยวเฉา

- กรณีปรับเปลี่ยนจากแบบ และ/หรือ มีการเพิ่มจำนวนดอกไม้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม