top of page

รายละเอียดสินค้า ผ้าไตร ไตรเต็ม ไตรครอง ไตรจีวร (7ชิ้น) ผ้ามัสลินมงกุฏ cotton100% สีกรักอ่อน(หลวงพ่อจรัญ) 1.9 - 2.2 เมตร ภายในจะประกอบไปด้วย

1.ผ้ารัดอก

2.รัดประคตเอว

3.ผ้ากราบ

4.อังสะ

5.สบง 18 ตา

6.จีวร(หน้ากว้าง 1.9-2.2เมตร)

7.สังฆาฏิ 2 ชั้น (หน้ากว้าง 1.9-2.2เมตร)

*หากไม่ทราบว่าจะถวายผ้าไตรขนาดใด แนะนำเป็นขนาด1.9เมตร เหมาะสมกับขนาดรูปร่างเฉลี่ยของพระสงฆ์ในไทย

*ขนาด2.0เมตร เหมาะสำหรับพระสงฆ์รูปร่างสูงหรืออ้วนท้วม

*ขนาด2.2เมตร เหมาะสำหรับพระสงฆ์รูปร่างสูงมากหรืออ้วนมาก

ผ้าไตรจีวร - ผ้าไตรเต็ม 7 ชิ้น ผ้ามัสลิน cotton 100% สีกรักอ่อน

    bottom of page