top of page
รับจัดงานศพ - จัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน

รับจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน – จัดงานศพ สวดพระอภิธรรม ฌาปนกิจ เก็บอัฐิ และ ลอยอังคาร

ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ

เราขอร่วมแสดงความเสียใจ...

หากท่านได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก

จัดงานศพ > รับจัดงานศพ 

วางใจ… พิธีทางศาสนา จะเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และ ครบถ้วนสมบูรณ์

อยู่เคียงข้างท่านทุกขั้นตอน…
ตั้งแต่เคลื่อนย้าย จนเสร็จพิธีลอยอังคาร

“Valued Your Precious Moments”

รับจัดงานศพ - จัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน

SERVICE

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) ช่วยท่านเตรียมงานศพล่วงหน้า และ รับจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ทำการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยดำเนินพิธีการในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ได้แก่ พิธีรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ(พิธีพระราชทานเพลิงศพ) จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร พร้อมพนักงานเสิร์ฟที่คอยให้บริการอาหารว่างในทุกๆวัน เพื่อให้ท่านได้บริหารเวลาในช่วงสำคัญนี้ ได้ตรงตามความตั้งใจของท่าน

 • มั่นใจว่าพิธีทางศาสนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์

 • ทำให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งนี้กับครอบครัวอย่างเต็มที่

 • ช่วยคลายความกังวลในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสน

 • หมดปัญหาเรื่องคนที่จะคอยมาช่วยงาน

 • ไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนพิธีทางศาสนา

 • มีภาพลักษณ์ และ สะดวก สบาย

 • รู้รายจ่ายที่แน่นอน

แพ็กเกจสวดพระอภิธรรม 3 คืน

เริ่มต้นที่ 219,000 บาท

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans)

บริการแพ็กเกจ รับจัดงานศพ - Funeral Package

เมื่อมีผู้เสียชีวิตแล้วต้องการจัดงานศพหรืองานขาวดำ ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาที่ปฏิบัติกันตามประเพณีนิยมนั้น มีเรื่องที่ต้องดำเนินการหลายอย่าง ได้แก่ การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ทำการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ หีบศพ จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องไทยธรรม ผ้าไตรจีวร อาหารไหว้ผู้วายชนม์ อาหารว่างรับรองแขก น้ำดื่ม ของชำร่วยในพิธีฌาปนกิจ ซองปัจจัย ฯลฯ อีกทั้งในพิธีการยังมีลำดับขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่พิธีรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ(พิธีพระราชทานเพลิงศพ) จนกระทั่งการเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร รวมถึงการจัดหาพนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับอีกด้วย ดังนั้น การให้มืออาชีพที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ขั้นตอน จัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน rev.12072023.jpg

ขั้นตอน และรายละเอียดในการให้บริการ จัดงานศพ

 

1. ทำการจองศาลา และเคลื่อนย้าย

ภายหลังจากทราบวัดและจองศาลาเรียบร้อยแล้ว จะทำการออกกำหนดการให้เจ้าภาพเพื่อแจ้งญาติ และเชิญแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นฟิวเนอรัล แพลนจะ จัดเตรียมรถไปรับร่างผู้วายชนม์และนิมนต์พระสงฆ์ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมายังศาลา เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพ และตั้งศพบำเพ็ญกุศลในลำดับต่อไป

หมายเหตุ แพ็กเกจมาตรฐาน มีงบประมาณค่าหีบศพ รวมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้าย 

2. จัดเตรียมหีบศพ และดอกไม้ประดับหีบ

จัดเตรียมหีบศพแบบเทพพนมฐาน 3 ชั้น หรือเทียบเท่า และจัดดอกไม้ประดับหีบจำนวน 1 ชุด (แบบสวน 2 ชั้น หรือ เทียบเท่า) 

หมายเหตุ งบประมาณค่าดอกไม้ประดับหีบในแพ็กเกจ จำนวน 1 ชุด (18,000 บาท), สามารถปรับเปลี่ยนแบบได้โดยชำระส่วนเพิ่ม หรือ ทำเป็นส่วนลด, ราคาดอกไม้ ไม่รวมดอกไม้ประดับเมรุ, ราคาดอกไม้ ไม่รวมการจัดดอกไม้เพิ่มเติมระหว่างวันสวดพระอภิธรรม 5-7 คืน

 

3. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ เครื่องไทยธรรม

ฟิวเนอรัล แพลน จะเตรียมปัจจัยถวายพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรม ผ้าบังสุกุล (ผ้าไตรฯ/สบง ตามที่ทางวัดจัดเตรียมไว้) ดอกไม้ถวายพระสงฆ์ สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมในแต่ละวัน

4. ดำเนินขั้นตอนพิธี

การจัดงานศพในวันแรก จะจัดเตรียมอุปกรณ์ในการรดน้ำศพ พร้อมพวงมาลัยสำหรับคล้องข้อมือผู้วายชนม์ ภายหลังจากการรดน้ำเสร็จสิ้น จะดำเนินการบรรจุร่างลงหีบศพ และยกขึ้นตั้งสวดพระอภิธรรมตามจำนวนวัน โดยฟิวเนอรัล แพลน จะช่วยลำดับขั้นตอนให้กับเจ้าภาพทราบในแต่ละวัน เช่น ช่วยเตรียมรายชื่อประธานและแขกผู้มีเกียรติสำหรับร่วมถวายเครื่องไทยธรรมในพิธีสงฆ์ และลำดับผู้ทอดผ้าบังสุกุล

หมายเหตุ : ขั้นตอนพิธีในงานศพ ได้แก่ พิธีรดน้ำศพ – พิธีสวดพระอภิธรรม – พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา – พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์/ถวายภัตตาหาร – สวดมาติกาบังสุกุล – พิธีฌาปนกิจ – พิธีเก็บอัฐิ – พิธีลอยอังคาร(ถ้ามี)

5. จัดเตรียมพิธีเก็บอัฐิ และพิธีลอยอังคาร

ในเช้าวันเก็บอัฐิ ฟิวเนอรัล แพลน จะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ และองค์ประกอบในพิธีเก็บอัฐิ รวมถึงจองเรือลอยอังคาร(ท่ามหาราช) | ดูตัวอย่าง ลอยอังคาร

หมายเหตุ: แพ็กเกจลอยอังคารกรุงเทพ (งบประมาณ 5,000 บาท)

6. จัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม

เพื่อรับรองแขกที่มาร่วมงาน และเตรียมของที่ระลึกในงานฌาปนกิจ และอาหารไหว้ผู้วายชนม์ ฟิวเนอรัล แพลน มีอาหารว่างเพื่อรับรองแขกที่มาร่วมงานจากร้านต่างๆ เช่น มูอิ (ฮัวเซ่งฮง), puff & pie, S&P, สวนดุสิต, delicake หรือเจ้าภาพสามารถแจ้งให้ฟิวเนอรัล แพลน สั่งอาหารว่างจากร้านอื่นๆตามที่เจ้าภาพต้องการ และฟิวเนอรัล แพลน ไม่ละเลยที่จะเตรียมอาหารสำหรับไหว้ผู้วายชนม์ วันละ 3 มื้อ

หมายเหตุ: ราคาอาหารว่าง รวมค่าจัดส่ง (Snack Box) 90 บาท/ท่าน, แพ็กเกจมาตรฐาน มีงบประมาณค่าของที่ระลึกงานฌาปนกิจ จำนวน 6,500 บาท

ฟิวเนอรัล แพลน รับจัดงานศพ ภาพแสดงรายละเอียดการให้บริการ.jpg

"ทำไมหลายครอบครัวจึงเลือกใช้บริการ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์งานศพ"

 • เมื่อครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ

 • เป็นสถานการณ์รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร

 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

 • มีครอบครัวขนาดเล็ก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดพิธีศพ

 • ไม่สะดวกที่จะจัดงานด้วยตัวเองทั้งหมดทุกขั้นตอน

 • ต้องการความสะดวกเพราะติดต่อกับเราที่เดียวและเราเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งให้

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และกำลังใจ

 • สร้างความพิเศษ ออกแบบรูปแบบงานศพให้เป็นไปตามความต้องการ

testimonial ตัวอย่าง การจัดงานศพ
ตัวอย่าง ผลงาน จัดงานศพ ที่ผ่านมา

Thank You

กราบขอบพระคุณทุกครอบครัวที่วางใจ ให้ ฟิวเนอรัล แพลน เป็นผู้ช่วย และเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งสำคัญของท่าน

ครอบครัวเตชไกรชนะ
ครอบครัวลีนุตพงษ์
ครอบครัวอรดีดลเชษฐ์
ครอบครัวหลิมประเสริฐ
ครอบครัวสวาทยานนท์
ครอบครัวพงษ์สวัสดิ์
ครอบครัวโรจนเสถียร
ครอบครัวพงศ์บุญคุ้มลาภ
ครอบครัวไวว่อง
ครอบครัวชวธนากร
ครอบครัวเรืองวิทยากุล
ครอบครัวศิริไพบูลย์
ครอบครัวอุดมการ
ครอบครัวเปี่ยมสุวรรณ
ครอบครัววรวิชภิญโญ
ครอบครัวเสียงหวาน
ครอบครัว Scheidt
ครอบครัวสุวรรณกุล
ครอบครัวสุบรรณจุ้ย
ครอบครัวบุญศรีสด
ครอบครัวจารุปราณ
ครอบครัวทิพย์ศิริโยธา
ครอบครัวประสิทธิ์สัมฤทธิ์
ครอบครัวอมรพงษ์มงคล
ครอบครัวนิยมเกตุ

ครอบครัวตันติยวรงค์

ครอบครัวสุวรรณการ

ครอบครัวศิริจรรยา

ครอบครัวมณีวัต
ครอบครัว รุ่งสัทธรรม
ครอบครัว Bradley

ครอบครัวมณีศิริ
ครอบครัวสอนคม

ครอบครัวพนมยงค์
ครอบครัววัจนพรศาล
ครอบครัวศรลัมพ์

ครอบครัวชินกุลกิจนิวัฒน์

ครอบครัวตั้งวงษ์ไชย
ครอบครัวพงษ์อัชฌา
ครอบครัวมณฑิชาชาติ
ครอบครัวอนุวัฒนาภรณ์
ครอบครัวสวนนุช
ครอบครัวนันทวิสัย
ครอบครัววงศ์ศรีไพศาล
ครอบครัวสุรินทร์
ครอบครัวถนอมทรัพย์
ครอบครัวริมพนาเวศ
ครอบครัวแก้วท่าไม้
ครอบครัวโรจนุตมะ
ครอบครัวรอดทุกข์
ครอบครัวจิรธนา
ครอบครัวภาษีผล
ครอบครัวมรินทร์พงษ์
ครอบครัววงศ์เวชสารย์
ครอบครัวเจยเสนานนท์
ครอบครัวอมรประดับกุล
ครอบครัวตันตราภรณ์
ครอบครัวฤทธิธาดา
ครอบครัวพัฒนโสภณ
ครอบครัวยุทธสารประสิทธิ์
ครอบครัวตันศิริเจริญกุล
ครอบครัววาณิชย์กุล

ครอบครัวเขื่อนสุวรรณ

ครอบครัวเหล่าศิริชน

ครอบครัวสายบัว

ครอบครัวพุกกะณะสุต
ครอบครัววณิชประภา

ครอบครัวศรีเปล่ง
ครอบครัวพันธ์แจ่ม

ครอบครัวหวังพรสมบัติ
ครอบครัวเผ่ามีเฟื่อง

ครอบครัวบุญจงรักษ์
ครอบครัวพายุเลิศ

รับจัดงานศพ-800x800.jpg

ATTENTION TO DETAIL

Why We’re The Best

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ รับจัดงานศพ “อันดับ 1” ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน* (จัดอันดับโดย google.com)

 • ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานศพจริงๆหลายร้อยงาน ในหลายๆวัด ทั้งวัดราษฎร์และวัดหลวง ทำให้ฟิวเนอรัล แพลน มั่นใจเรื่องมาตรฐาน และขั้นตอนด้านพิธีทางศาสนา (แต่ละวัดจะมีวิธีปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกัน)

 • ฟิวเนอรัล แพลน เป็นออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ที่ให้บริการครบทุกขั้นตอนและองค์ประกอบ รวมทั้งมี Staff คอยให้คำแนะนำเจ้าภาพทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่างานพิธี จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่วันแรก จนเสร็จพิธีลอยอังคาร

 • เป็นต้นแบบของออแกไนซ์(ผู้ให้บริการ) ที่มีมาตรฐานปฏิบัติ (SOP) ที่ดีงาม คำนึงถึงการให้เกียรติและประโยนต์แก่ผู้วายชนม์ – ผู้รับบริการ – แขกผู้มาร่วมในพิธี รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำของศาสนสถาน(วัด)

 • ฟิวเนอรัล แพลน เป็นผู้ฝึกและอบรมการให้บริการรับจัดงานศพ แก่ผู้ให้บริการรับจัดงานศพรายอื่นๆ

ออแกไนซ์งานศพ-800x800.jpg
ฟิวเนอรัล แพลน - ออแกไนซ์รับจัดงานศพ - จัดดอกไม้ประดับเมรุ วัดพระศรีมหาธาตุ.jpg

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director

 

แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย "ฟิวเนอรัล แพลน, Funeral Plans" คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ 

 

นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

 

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF))

ที่มาของบริการ จัดงานศพ (About Us)

ก่อนหน้าที่ผมจะมีธุรกิจของตนเอง… ผมก็เริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ไม่ต่างจากหลายๆคน อย่างไรก็ดี… เมื่อถึงเวลาอันควร ผมก็หันมาประกอบธุรกิจของตนเองด้วยการเปิดบริษัทฯ รับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีแนวคิดที่อยากดำเนินธุรกิจอื่นๆที่เป็นประโยชน์ และเบียดเบียนผู้อื่นให้น้อยที่สุดไปพร้อมๆกัน จึงมีแนวความคิดวางแผนที่จะดำเนินธุรกิจบริการด้านการจัดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นอีก 1 ธุรกิจ ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2556 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2563 เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจด้านการจัดงานศพ จึงได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ ซึ่งครอบคลุมการจัดงานศพตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้วายชนม์ จนเสร็จพิธีลอยอังคาร ภายใต้ชื่อ “ฟิวเนอรัล แพลน”

Funeral Plans คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ และให้คำแนะนำในการจัดงาน ซึ่งเราจะเข้าให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นเคลื่อนย้าย สวดพระอภิธรรม พิธีฌาปนกิจ จนเสร็จสิ้นการเก็บอัฐิและลอยอังคาร ภายใต้แพ็กเกจที่ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นในพิธีสงฆ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ

เมื่อต้อง จัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

การสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจอย่างมาก และในช่วงเวลาที่เร่งรีบ และสะเทือนใจยังต้องมาจัดงานศพเช่นนี้อีก แถมยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานศพให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยเหมาะสมตามฐานะทางสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น หากตอนนี้ต้องจัดงานศพ(ด้วยตัวเอง)อาจเป็นเรื่องที่ยากทั้งขั้นตอนและความรู้สึก ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน จะแนะนำขั้นตอนการจัดงานศพแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลหรือได้รับการบริการที่ดีที่สุด

ความเชื่อเรื่องการ จัดงานศพ ทางศาสนาพุทธ และการจัดงานบำเพ็ญกุศล

เมื่อพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก การจัดงานศพเป็นสิ่งที่สำคัญทางจิตวิทยา และความเชื่อในแบบศาสนาพุทธยังมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้การลาจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างสงบ ฟิวเนอรัล แพลน เข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อ และพิธีการในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะช่วยคุณและครอบครัวในการจัดงานศพที่เป็นไปตามหลักธรรมและประเพณีของศาสนา

การเตรียมวางแผนงานศพล่วงหน้า และติดต่อใช้บริการ รับจัดงานศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต

ในการวางแผนงานศพ หรือเตรียมงานศพล่วงหน้าก็ดี หรือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดี ขั้นแรกที่คุณควรทำคือมีสติ และปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น จะจัดงานศพที่ไหน จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวนกี่คืน เตรียมงบประมาณในการจัดพิธีศพไว้ที่เท่าไหร่ จะดำเนินการจัดงานศพเอง หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัลแพลน เพื่อรับบริการจัดงานศพ เป็นต้น หากต้องการใช้บริการของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานศพเป็นไปตามที่คุณต้องการ

แพ็กเกจรับจัดงานศพที่คลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร

ฟิวเนอรัล แพลน สามารถให้คำแนะนำเพื่อจัดงานศพตามความต้องของคุณและครอบครัว โดยจะพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น การประดับตกแต่งดอกไม้ในสถานที่ อาหารรับรองแขก รวมถึงของชำร่วย เครื่องไทยธรรม และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในพิธีสงฆ์ ตามงบประมาณหรือความตั้งใจก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณและครอบครัวต้องการความสะดวกและความเรียบง่าย ทางฟิวเนอรัล แพลนได้แตรียมแพ็กเกจที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดงานศพตามพิธีกรรมทางศาสนาพุทธไว้แล้วอย่างเหมาะสม

ภก.จีณะพัฒน์ ธนไชยเวทย์ ประวัติการทำงาน.jpg

คำถามทั่วไปกับการ จัดงานศพ

จะเลือก จัดงานศพ อย่างไรดี

เจ้าภาพสามารถเลือกจัดงานศพได้ตามความต้องการ โดยควรคำนึงถึงความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น

ฌาปนสถาน ฌาปนกิจ งานฌาปนกิจ.jpg

เลือกจัดงานศพภายใต้งบประมาณที่ตั้งใจ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพจะขึ้นอยู่กับจำนวนวัน จำนวนแขก และองค์ประกอบที่เป็นตัวกำหนดราคา และค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าดอกไม้ ค่าอาหาร จะเป็นสิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย ในขณะที่ค่าบำรุงศาลา และค่าฌาปนกิจนั้นถูกกำหนดไว้คงที่แล้ว ดังนั้นหากท่านไม่ต้องการสิ้นเปลือง ท่านก็ควรที่จะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก หรือ อาจจะพิจารณาลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมตามความเหมาะสมได้

วัดตรีทศเทพ ฌาปนสถาน ตร.jpg

เลือกจัดงานศพตามความต้องการ

หากท่านมีแนวความคิด หรือ ต้องการให้รูปแบบพิธีการ รวมถึงการตกแต่งสถานที่ การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน รวมถึงการจัดงานศพตามประเพณีจีน เช่น กงเต๊ก การฝัง หรือ การจัดการอัฐิด้วยการไปลอยอังคารที่สัตหีบ ฯลฯ หากท่านได้วางแผนและประเมินค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า ท่านก็จะพอทราบค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี

พิธีสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ เจ้าภาพ ค่า

เลือกความสะดวกด้วยบริการจาก ฟิวเนอรัล แพลน

แพ็กเกจรับจัดงานศพ ของฟิวเนอรัล แพลน จะครอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้าย จนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร โดยมุ่งหมายให้พิธีกรรมทางศาสนามีความครบถ้วน สมบูรณ์ ได้อุทิศกุศลไปยังผู้วายชนม์ตามเจตนา และรับรองแขกที่มาร่วมพิธีได้ พร้อมมีพนักงานที่ช่วยลำดับขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันให้ท่านทราบ จึงช่วยให้ท่านคลายทุกข์ คลายกังวล และมีเวลา ตลอดจนช่วยให้ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย

หากต้องการจ้างบริษัทรับจัดงานศพ ควรเตรียมข้อมูลอะไรไว้บ้าง

 • จำนวนวันที่ใช้ในการทำพิธีทางศาสนาพุทธ: ส่วนมากจะดำเนินพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาพุทธ ทำการสวดพระอภิธรรม ฌาปนกิจ และอาจมีกาทำกงเต๊กตามประเพณีในครอบครัวชาวจีน และทำการออกสุสาน เช่น ทำพิธีแบบพุทธโดยมีการตั้งศพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลจำนวน 3,5,7 วัน, ทำกงเต๊ก 1 วัน, ฌาปนกิจ 1 วัน และทำการเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้น

 • สถานที่ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล: เจ้าภาพอยากจะไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดไหน

 • ในงานพิธีฌาปนกิจ นอกจากการทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเพล มีธรรมเทศนา และมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงหรือไม่

 • จำนวนแขกผู้มาร่วมงานประมาณกี่คน

 • งบประมาณที่ตั้งใจไว้เป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่

เมื่อต้อง จัดงานศพ - เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนั้น จะขึ้นอยู่กับรูปแบบ ลักษณะความต้องการของการจัดพิธีศพเป็นสำคัญ เช่น หากเลือกบริจาคร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาจจะมีเพียงไม่กี่รายการ แต่หากเลือกที่จะจัดพิธีศพตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ว่าจะจัดแบบไทย หรือ จัดกงเต๊กแบบจีน ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนวัน และรูปแบบของพิธีการ ซึ่งค่าใช้จ่ายยังต้องคำนึงถึงค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีอีกมากมาย ในกรุงเทพมหานคร  ถ้าเจ้าภาพต้องการจัดพิธีศพแบบพอประมาณ ไม่ใหญ่โตนัก หากมีผู้ร่วมงานประมาณ 30 คน มีกำหนดการให้สวดพระอภิธรรม 3 คืน พร้อมกับ มีงานฌาปนกิจ 1 วัน  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดพิธีศพโดยเฉลี่ย จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 80,000 - 250,000 บาท โดยมีรายการทั่วไป เช่น

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพ

 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้เบื้องต้น ได้แก่ รูปถ่าย และ กรอบรูป, กระถางธูป และทราย, ธูปดอกใหญ่

 • ค่าน้ำยารักษาสภาพ

 • ค่าแต่งหน้า เครื่องแต่งกาย

 • ค่ารถเคลื่อนย้าย ค่าเจ้าหน้าที่

 • ค่าโลงศพ

 

ค่าใช้จ่ายขณะอยู่ที่วัด ในการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ

 • ค่าบำรุงสถานที่ (น้ำ/ไฟ)

 • ค่าบำรุงเครื่องเสียง ค่าบริการเจ้าหน้าที่ประจำศาลา

 • ค่าของใช้ ของไหว้ ระหว่างวัน

 • ค่าบำรุงฌาปณกิจสถาน

 • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฌาปณกิจ

 • เงินถวายปัจจัยทำบุญ

สิ่งของเครื่องใช้ และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้พิธีศพ เกิดความสมบูรณ์ เช่น อาหารต้อนรับ พวงหรีด ของชำร่วยงานศพ และเครื่องใช้ระหว่างงาน

 • ดอกไม้ หน้าศพ / ดอกไม้ประดับหีบ

 • ดอกไม้ หน้าเมรุ/ ดอกไม้ประดับเมรุ

 • อุปกรณ์ เครื่องใช้: ธูป, เทียน, ผ้าขาว, ดอกไม้, ผ้าบังสกุล, ผ้าไตร, ดอกไม้จันทน์, เครื่องสังฆทาน/เครื่องไทยธรรม, โกศ, ลุ้ง ฯลฯ

 • อาหารรับรองแขกที่มาร่วมงาน

 • อาหารสำหรับเลี้ยงเพล (ถ้ามี)

 • ของชำร่วยงานศพ

 • ​อาหารไหว้ผู้วายชนม์

 • สินน้ำใจเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีบุคคลเสียชีวิต ต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้น สิ่งแรกคือต้องมีสติ และโทรแจ้งติดต่อผู้เกี่ยวข้อง และทำการแจ้งตาย รวมถึงดำเนินการขอใบมรณบัตร เพื่อที่จะนำใบมรณบัตรไปดำเนินการในส่วนต่างๆต่อไป

การขอใบมรณบัตรสามารถแจ้งขอได้ที่

แจ้งที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่มีผู้ตาย 

แจ้งที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน (มีการสอบพยาน)

แจ้งที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่ต้องการจัดการศพ เช่น ท้องที่ของวัด ฌาปนสถาน หรือ สุสาน (มีการสอบพยาน)

 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีคนเสียชีวิต

คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย

คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ


โดยผู้แจ้งตาย ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการตายของผู้ตาย ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บุคคลนั้นตาย และพยานบุคคลไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้ตายได้ แต่หากไม่มีหนังสือรับรองการตาย ผู้แจ้งการตายอาจใช้ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสารพันธุกรรม ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือใช้เป็นหลักฐานประกอบ การแจ้งแทนได้ 

ภายหลังจากนั้นก็ให้ติดต่อวัด - ฌาปนสถาน, เตรียมค่าใช้จ่าย, และดำเนินการเคลื่อนย้าย และจัดงานศพ

เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ต้องทำอย่างไร

ให้ญาติติดต่อขอใบมรณบัตร โดยนำใบแจ้งสาเหตุการเสียชีวิต (โรงพยาบาลออกให้) และนำบัตรประจำตัวของผู้แจ้ง และ บัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี) และ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี) ไปติดต่อยังสำนักงานเขตของทางโรงพยาบาล หรือ สำนักงานเขตที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ สำนักงานเขตของฌาปนสถาน หรือ สุสานที่ต้องการทำพิธีศพ ภายหลังจากได้ใบมรณบัตรแล้ว ให้ทำการติดต่อเคลื่อนย้ายศพ ไปยังสถานที่ปลายทาง เช่น หากต้องการทำพิธีสวดอภิธรรม และ ฌาปนกิจที่วัด ก็ให้ติดต่อไปยังวัด เพื่อจองศาลา และฌาปนสถาน โดยใช้ใบมรณบัตรประกอบการจองสถานที่ตามกำหนดการที่เจ้าภาพต้องการ

หมายเหตุ - ก่อนการแจ้งขอใบมรณบัตร หากญาติต้องการทำพิธีศพทางศาสนาพุทธ ควรติดต่อสอบถามวัด และฌาปนสถาน ก่อนเคลื่อนย้ายศพ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสถานที่ในการประกอบพิธีสวพระอภิธรรม และฌาปนกิจได้ตามความต้องการ

กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้าน หรือเมื่อมีคนเสียชีวิตที่บ้าน ต้องทําอย่างไร

เมื่อมีคนเสียชีวิตที่บ้าน - ตายด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ

ให้ทำการแจ้งความ ณ สถานีตำรวจท้องที่ ที่เสียชีวิต และนำใบแจ้งความหรือ บันทึกประจำวัน จากสถานีตำรวจ ไปแจ้งขอใบมรณบัตร ณ สำนักงานเขต หรือ อำเภอ เพื่อออกใบมรณบัตร ซึ่งอาจต้องใช้พยาน หรือ หนังสือรับรองสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลประกอบการแจ้งตายด้วย จากนั้นจึงนำร่างไปทำพิธีศพตามความต้องการ

ถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม ที่บ้าน

ให้เจ้าของบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มาชันสูติพลิกศพทำหลักฐานการเสียชีวิต โดยห้ามเคลื่อนย้ายศพ หรือทำให้ศพ เปลี่ยนสภาพ หรือ นำยาไปฉีด 
จากนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ ได้ตรวจชันสูตรศพแล้ว จะออกหลักฐานสาเหตุการเสียชีวิตให้ และนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เพื่อออกใบมรณบัตร จากนั้นจึงนำร่างไปทำพิธีศพตามความต้องการ

​​

หมายเหตุ - ก่อนการแจ้งขอใบมรณบัตร หากญาติต้องการทำพิธีศพทางศาสนาพุทธ ควรติดต่อสอบถามวัด และฌาปนสถาน ก่อนเคลื่อนย้ายศพ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสถานที่ในการประกอบพิธีสวพระอภิธรรม และฌาปนกิจได้ตามความต้องการ

ใครต้องเป็นคนที่มีหน้าที่เป็นผู้แจ้งตาย

ผู้มีหน้าที่แจ้งการตาย ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว โดยให้แจ้งต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งที่ศพอยู่หรือที่มีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทำลาย

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งการตาย

คนตายในบ้าน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพแล้วแต่กรณี

คนตายนอกบ้าน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ เว้นแต่กรณีท้องที่ ที่การคมนาคมไม่สะดวก 
ผู้อำนวยการทะเบียนกลางสามารถขยายเวลาการแจ้งตายได้แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่เวลาตายหรือพบศพ

 

ขั้นตอนการแจ้งตาย ให้ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้แก่

บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง

บัตรประจำตัวของคนตาย (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)

หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่คนตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย หรือผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคนตาย อย่างใดอย่างหนึ่ง

พยานหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น รูปถ่ายงานศพของคนตาย เป็นต้น

พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองตัวคนตายได้ จำนวน  2 คน​

บริษัทรับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ ทำอะไรบ้าง

 • ให้คำแนะนำ และดำเนินการจองศาลา

 • เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากบ้านหรือโรงพยาบาล ไปยังวัด หรือสถานที่ทำพิธีศพ

 • ให้คำปรึกษากับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เมื่อมีการเสียชีวิตแล้ว หรือ ให้คำแนะนำล่วงหน้ากรณีต้องการสอบถามข้อมูลเตรียมไว้ก่อนมีการเสียชีวิต

 • จัดให้มีพิธีรดน้ำศพ

 • จัดหสิ่งของที่ใช้ในงานศพ เช่น โลงศพ, ของชำร่วย, โกศ ฯลฯ

 • จัดเตรียมอาหารว่าง และน้ำดื่ม

 • จัดหาเครื่องใช้ เช่น ซองขาว กระดาษทิชชู่

 • ประสานงานกับวัด เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์

 • จัดเตรียมดนตรี ดอกไม้ และ องค์ประกอบอื่นๆในการจัดงานศพ ตามความต้องการ

 • จัดเตรียมคำกล่าว จัดนิทรรศการ หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ตามความต้องการ

 • ดูแลแขก และความเรียบร้อยในงาน

 • ช่วยเจ้าภาพลำดับขั้นตอนในพิธีทางศาสนา

  • จัดการตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต หีบศพ ดอกไม้ รวมถึงพิธีสงฆ์ จนเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมด

  • จัดการเคลื่อนย้ายร่างผู้วายชนม์ - จัดเตรียมหีบศพ ดอกไม้ประดับหีบ

  • จัดเตรียมสถานที่ - จองศาลาวัด ออกกำหนดการในการบำเพ็ญกุศล การรดน้ำศพ การสวดพระอภิธรรม และ งานฌาปนกิจ

  • จัดเตรียมสิ่งของในพิธีสงฆ์ - ปัจจัยถวายพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ถวายพระ 

  • จัดเตรียมของชำร่วยงานศพ และดอกไม้จันทน์

  • จัดเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาร่วมงาน

  • กำกับและลำดับขั้นตอนในพิธี เช่น รดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ถวายเพล สวดมาติกา พิธีฌาปนกิจ พิธีเก็บอัฐิ/ลอยอังคาร

Green Funeral - การจัดงานศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN CONCEPT) คืออะไร

ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการจัดงานศพแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โดยที่เราสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้จากการเลือกใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด หรือ ใช้วัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การลดขยะมูลฝอยและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมักจะเลี่ยงไม่ได้จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อลดศัตรูพืช โรคต่างๆ และภัยจากแมลง ซึ่งหากเราสามารถลดการใช้สารเคมีนอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นจากโรคต่างๆที่มีสาเหตุเกิดจากการสัมผัส และการปนเปื้อนจากเคมี

หากเรานำ ต้นไม้มาใช้ตกแต่งในงานพิธีเพื่อความสวยงาม ไม้ใบไม้ประดับเหล่านี้ยังสามารถช่วยดูดสารพิษ หรือสารระเหยในอากาศ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์, ไตรคลอโรเอทธีลีน และเบนซีน และยังได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วย ได้แก่ 

 • ความเรียบง่าย - สวยงามเป็นธรรมชาติและสวยงาม

 • ลดภาระค่าใช้จ่าย -  การใช้ต้นไม้จริงในกระถางเพื่อตกแต่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้หลายพันบาท ถึงหลายหมื่นบาท

 • ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - ในแต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณขยะที่ต้องจัดการเป็นจำนวนมาก ด้วยการช่วยใช้ทรัพยากรที่น้อยลงจึงช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ

 • ลดการใช้สารเคมีอันตราย - Green Concept นี้ จะช่วยลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

เมื่อญาติหรือคนในครอบครัวเสียชีวิต จำเป็นต้องจัดงานศพด้วยตัวเองหรือไม่

การให้ Funeral Plans (ฟิวเนอรัล แพลน) เป็นผู้ช่วยดำเนินการวางแผน และจัดเตรียมงานศพ จะช่วยแบ่งเบาความโศกเศร้าของครอบครัว ช่วยลดขั้นตอนการติดต่อ มีผู้คอยให้คำแนะนำ มีคนช่วยจัดงานให้ลุ่ล่วงตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตามพิธีทางศาสนา ทำให้ท่านคลายความเหนื่อยล้า และคลายความกังวล

นอกเหนือจากธรรมเนียมปฎิบัติ และความเชื่อทางศาสนาแล้ว การจัดงานศพยังถือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกภายในครอบครัว, เพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นอันเป็นที่รักที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงการจากไป ได้ร่วมแสดงความอาลัย และเป็นโอกาสในการให้กำลังใจกันและกันนอกจากนี้การจัดงานศพยังเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยทำให้ครอบครัวยอมรับถึงการจากไป และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้

ทั้งนี้เราทุกคนสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมงานศพของตัวเอง หรือคนในครอบครัวได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถเตรียมการเอง หรือให้ Funeral Plans (ฟิวเนอรัล แพลน) เป็นผู้ช่วยในการวางแผนล่วงหน้า และจัดพิธีให้ตามความต้องการ หรือท่านสามารถจัดพิธีศพเองก็ได้

นอกจากนี้ยังไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าจะเสียชีวิต และเริ่มจัดงานศพได้เมื่อไหร่ หากมีผู้เสียชีวิตแล้ว ย่อมมี สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต ตามมามากมายและต้องรีบดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด ตั้งแต่ การขอใบมรณบัตร ตลอดจนพิธีทางศาสนา ได้แก่ ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และ ฌาปนกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะเลือกจัดงานศพเอง หรือ ให้ บริษัทรับจัดงานศพ เป็นผู้ดำเนินการ ท่านจำเป็นจะต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับความต้องการก่อนเสมอ

ไม่ว่าท่านจะเลือกใช้บริการรับจัดงานศพจาก บริษัทรับจัดงานศพครบวงจร, ออแกไนซ์งานศพ, หรือ จัดงานศพเอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่

 • การจัดการกับร่างกาย​

 • ระยะเวลาในการทำพิธี เช่น สวดวันเดียวเผา, การบรรจุเก็บศพ เพื่อรอระยะเวลาแล้วค่อย ฌาปนกิจ ทั้งนี้ตามที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา นิยมที่จะใช้ จำนวนวันสวดอภิธรรม 3 คืน, 5 คืน , 7 คืน และทำการฌาปนกิจในวันถัดไป

 • ศาสนสถาน หรือ สถานที่ในการทำพิธี (วัด หรือ ฌาปนสถาน) 

 • งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ในการเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม ทั้งนี้ เมื่อ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมค่าใช้จ่าย จะเป็นเท่าไหร่นั้นย่อมขึ้นกับ สถานที่ และ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น เครื่องไทยธรรม ผ้าบังสุกุล ปัจจัย และค่าบำรุงต่างๆ รวมถึง การตกแต่งด้วย พวงหรีด ดอกไม้ และชนิดของหีบศพ (โลง) จำนวนผู้มาร่วมงาน ซึ่งจะหมายถึงค่าอาหารรับรอง และของที่ระลึกงานฌาปนกิจ (ของชำร่วยงานศพ)

 • พิธีกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัด พิธีกงเต็ก, พิธีลอยอังคาร

 • อื่นๆ เช่น ดอกไม้, พวงหรีด, การถ่ายภาพ , ค่าช่องเก็บอัฐิ และป้ายหินอ่อน

balckground4.png

รับฟรี

แบบฟอร์มและคู่มือในการเตรียมงานศพ

ขอร่วมแสดงความเสียใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และเราจะจัดส่งแบบฟอร์มกลับไปให้อย่างเร็วที่สุด

จัดงานศพ สรุปภาพรวมได้ ดังนี้

หลังจากได้รับทราบความต้องการ และข้อมูลประกอบการดำเนินงานแล้ว ฟิวเนอรัล แพลนจะดำเนินการจัดทำงานศพอย่างมืออาชีพ โดยครอบครัว ญาติ และเพื่อนๆของผู้วายชนม์ สามารถมาร่วมงานได้อย่างสบายใจ ได้ใช้เวลากับคนใกล้ชิดในบรรยากาศที่เหมาะสมระหว่างการจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน จะคอยดูแลและช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนการทำพิธีตามหลักปฏิบัติ และความเชื่อทางศาสนาพุทธ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมบูรณ์

ขั้นตอนการจัดงานศพ มือใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ประการแรกและสำคัญที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเคารพความเคร่งขรึมของงานและแต่งกายอย่างเหมาะสมด้วยชุดสีเข้มและอนุรักษ์นิยม มาถึงแต่เช้าและหาที่ยืนตามเส้นทางขบวน เป็นธรรมเนียมที่จะต้องยืนสงบนิ่งและทำความเคารพในขณะที่ขบวนผ่านไป หากคุณกำลังขับเป็นขบวน ให้ขับตามคันข้างหน้าและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า ปิดไฟหน้าและใช้ไฟฉุกเฉิน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับมารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้สังเกตคนรอบข้างและทำตามที่พวกเขาทำ เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องเคารพ เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจ งานศพเป็นช่วงเวลาแห่งอารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงการสนับสนุนและความเห็นอกเห็นใจของคุณในลักษณะที่สง่างาม

 

1. ดำเนินการแจ้งตายและขอใบมรณะบัตร 

การแจ้งตาย เพื่อออกใบรับรองการตาย และการขอใบมรณะบัตร ภายใน 24 ชั่วโมง

การแจ้งตายและการขอใบมรณะบัตรเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเหตุการณ์การเสียชีวิตของบุคคลและขอรับใบมรณะบัตร เพื่อให้สามารถทำการจัดการกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อย เพราะหากไม่มีใบมรณบัตร ทางวัดจะไม่รับฌาปนกิจ (เผา)

2. ทำการติดต่อวัด เพื่อนำศพมาบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อทางศาสนา

การติดต่อวัดเพื่อนำศพมาบำเพ็ญกุศลและเริ่มขั้นตอนการจัดงานศพ

การติดต่อวัดเพื่อนำศพมาบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อทางศาสนาพุทธเป็นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

 • การติดต่อวัด: เมื่อเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของบุคคล ญาติหรือผู้ปกครอง สามารถติดต่อวัดใกล้บ้าน หรือเลือกวัดที่ตั้งใจไว้ก็ได้

 • นัดหมายเจ้าหน้าที่ หรือพระสงฆ์ผู้อำนวยการเรื่องสถานที่และขั้นตอนพิธีสวดพระอภิธรรม: ผู้ติดต่อวัดจะต้องนัดหมายผู้ที่รับผิดชอบในการบำเพ็ญกุศลศพ โดยระบุวันเวลาที่ต้องการ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น จำนวนแขก เพื่อดูความเหมาะสมของสถานที่

 • นำศพไปยังวัด: เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ญาติหรือผู้ปกครองจะนำศพไปยังวัดที่ได้นัดหมาย โดยจะใช้ผู้ให้บริการเคลื่อนย้าย และจัดเตรียมโลงศพ รวมถึงดอกไม้ประดับตกแต่ง เพื่อนำศพตั้งในศาลาทำการบำเพ็ญกุศลตามคำแนะนำและระเบียบของวัด

 • จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานศพ

จัดงานศพ การจัดงานบำเพ็ญกุศล

จัดงานศพ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป ในการสวดพระอภิธรรมแต่ละคืน

บทสวดพระอภิธรรมเป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์นิยมใช้สวดในพิธีศพ หลายคนสงสัยว่ามีพระกี่รูปตอนสวดมนต์ คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ บางกรณีอาจมีพระสงฆ์สวดเพียงรูปเดียว บางกรณีอาจมีพระสงฆ์นับสิบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานที่สวดมนต์ ความพร้อมของพระสงฆ์ และความสำคัญของโอกาส อย่างไรก็ตามจำนวนพระสงฆ์ที่ลงสวดพระอภิธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปจะมีจำนวนคืนละ 4 รูป โดยเจ้าภาพจะจัดให้มีการถวายเครื่องไทยธรรม ผ้าบังสุกุล เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

3. พิธีรดน้ำศพ และจัดร่างที่ไร้วิญญาณใส่โลงศพ (การรดน้ำศพ และการบรรจุศพ)

พิธีรดน้ำศพหรือที่เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนพิธีที่สำคัญในการจัดงานศพ โดยในระหว่างพิธีนี้จะนำร่างกายของผู้ตาย (ผู้วายชนม์) มาจัดวางโดยให้ผู้ร่วมพิธีและครอบครัวทำการ รดน้ำด้วย น้ำอบ (น้ำหอม) โดยตักน้ำด้วยขันหรือภาชนะเล็กๆ แล้วทำการรดน้ำผ่านมือหรือสายสิญจน์ ให้ไหลลงบนขันขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำที่รด หลังจากพิธีรดน้ำศพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงพร้อมทำพิธีต่อไป

4. พิธีสวดอภิธรรมศพ

งานศพ จำเป็นต้องสวดพระอภิธรรม 3 คืน, 5 คืน หรือ 7 คืน เป็นต้น?

การสวดพระอภิธรรมเป็นกิจกรรมทางศาสนา โดยจำนวนวันสวดพระอภิธรรมในศาสนาพุทธ สามารถจัดให้มีได้ตามแต่วัตถุประสงค์และความต้องการ ซึ่งมีจำนวนวันที่แตกต่างกันไป โดยนิยมให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวน 1, 3, 5, และ 7 คืน ซึ่งมักจะสื่อความสำคัญหรือความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้:

 • 1 คืน: การสวดพระอภิธรรมเป็นระยะเวลา 1 วัน มีความหมายว่าเราจะทำการสวดพระอภิธรรมเพียงครั้งเดียวในวันที่กำหนด ซึ่งอาจมีข้อจำกัด หรือต้องการความเรียบง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป

 • 3 คืน: การสวดพระอภิธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน เป็นจำนวนวันที่นิยมใช้ และเหมาะสมในการจัดงานศพทั่วๆไป

 • 5 คืน: การสวดพระอภิธรรมเป็นระยะเวลา 5 วัน เป็นจำนวนวันที่นิยมใช้ กับบุคคลที่มีฐานะทางสังคม หรือ บุคคลที่มีความสำคัญ

 • 7 คืน: การสวดพระอภิธรรมเป็นระยะเวลา 7 วัน มักจะเป็นจำนวนวันที่ใช้กับบุคคลผู้มีชื่อเสียง บุคคลสำคัญหรือมีฐานะดี

5. พิธีฌาปนกิจศพ (การฌาปนกิจศพ) นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เวียนรอบเมรุ 3 รอบ

หากกล่าวถึงพิธีฌาปนกิจ คนส่วนมากมักจะนึกถึงช่วงที่เวียนศพรอบเมรุ และการวางดอกไม้จันทน์บนเมรุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในวันฌาปนกิจจะมีพิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การนิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา การสวดพระพุทธมนต์ การถวายภัตตาหาร และการสวดมาติกา ก่อนเริ่มการเวียนเมรุและประชุมเพลิง ในการเวียนรอบเมรุ 3 รอบ (วนทางซ้าย) จะจัดให้มีลำดับการเดิน โดยพระสงฆ์จะนำหน้าขบวน จากนั้น จะตามด้วย กระถางธูป รูปภาพ ตะเกียง ผ้าไตร ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัด ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ที่ต้องมีแน่ๆคือ พระสงฆ์ กระถางธูป และรูปภาพ ทั้งนี้ก่อนการประชุมเพลิงจะมีลำดับขั้นตอนพิธีโดยมีการทอดผ้าบังสุกุล และการอ่านประวัติผู้วายชนม์ ก่อนแขกที่มาร่วมพิธีฌาปนกิจจะขึ้นทำการวางดอกไม้จันทน์ และลงมารับของชำร่วยงานศพในตอนท้าย

6. เก็บอัฐิ

การเก็บอัฐิและขี้เถ้าเป็นขั้นตอนในวันรุ่งขึ้นภายหลังพิธีฌาปนกิจ โดยเจ้าหน้าที่เมรุจะเป็นผู้รวบรวมเพื่อทำพิธี ทั้งนี้ในการแปรอัฐิสามารถนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป หรือ 3 รูป ก็ได้ ตามแต่วิธีปฏิบัติ โดยอุปกรณ์ในการทำพิธีประกอบด้วย กลีบดอกไม้ น้ำอบ เหรียญ 32 เหรียญ ผ้าขาว และนำยมใส่ลุ้งดิน และคล้องมาลัย เพื่อนำไปลอยอังคาร แต่หากต้องการแบ่งเก็บ ก็ให้เตรียมเบญจรงค์ หรือ โกศไว้

7. ลอยอังคาร

การลอยอังคารเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับอัฐิที่ดี โดยเฉพาะหากไม่มีคนคอยกราบไหว้บูชา และไม่มีที่เก็บอัฐิที่เหมาะสม ในปัจจุบันนิยมไปลอยอังคารกันมากขึ้นยังสถานที่ต่างๆ เช่น ศรีราชา สัตหีบ ปากอ่าว หรือแม้แต่ในกรุงเทพ

พวงหรีดแนะนำอื่น ๆ และดอกไม้ประดับหน้าโลงศพ

พวงหรีดที่นิยมใช้ในงาน ส่วนมากมักจะเป็นพวงหรีดดอกไม้สด แต่อย่างไรก็ตามพวงหรีดแนะนำอื่นๆมีได้ทั้ง พวงหรีดพัดลม พวงหรีดมูลนิธิ หรือแม้กระทั่งพวงหรีดรักษ์โลกในแบบต่างๆ และดอกไม้ประดับหน้าโลงศพยังสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งหมดนี้ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาในทางศาสนา และความเชื่อหลังการตาย แต่การประดับตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมและสวยงาม จะดำเนินไปเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของงานศพ

“พวงหรีด หรือ ดอกไม้ที่นำมาประดับตกแต่ง เป็นการแสดงออกาเชิงสัญลักษณ์ ของความรัก ความห่วงใย และความเคารพ ต่อผู้วายชนม์”

ของชำร่วยงานศพ

ของที่ระลึกในงานศพ มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และทำหน้าที่เป็นสายสัมพันธ์ที่จับต้องได้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป ของที่ระลึกเหล่านี้ช่วยปลอบโยนครอบครัวและเพื่อนฝูงที่โศกเศร้าและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความทรงจำที่มีร่วมกัน การมีสิ่งของที่จับต้องได้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ล่วงลับ

ค่าจัดการงานศพทั่วไป หรือ เจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เมื่อพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายงานศพทั่วไป มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่

 • ประการแรก ระยะเวลาในการจัดพิธีศพจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายตามจำนวนเวลา เช่น การสวดพระอภิธรรม 1 คืน 3 คืน 5 คืน หรือแม้แต่ 7 คืน

 • ประการที่สอง จำนวนแขกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่าย

 • ประการที่สาม ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าของชำร่วย ค่าดอกไม้ ปัจจัยไทยธรรม  ล้วนเป็นเหตุให้ค่าจัดงานศพสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของเหล่านี้มักใช้เพื่อแสดงความเคารพ แสดงฐานะและให้เกียรติผู้ล่วงลับ

โดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานศพในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 80,000 – 300,000 บาท ซึ่งหากต้องการใส่ซองช่วยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่คืนละ 20,000 – 50,000 บาท ขึ้นไป

bottom of page