ค้นหา

ควรไปทำพิธีลอยอังคารที่ไหนดี ของใช้ในการลอยอังคารและขั้นตอนพิธีลอยอังคารมีอะไรบ้าง

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 29

ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราควรทำความดีให้มากและสม่ำเสมอ ซึ่งการทำความดีก็สามารถทำได้หลายรูปแบบ เนื่องจากหากมีความเชื่อเรื่องกรรมแล้ว ความตายย่อมอยู่ใกล้เราตลอดเวลา ความตายอยู่ใกล้แค่เอี้อม จะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ล่วงหน้า อาจจะไม่มีพรุ่งนี้ให้คุณได้ทำในสิ่งที่อยากทำ หรือนอนหลับในวันนี้อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาคุยกับคนในครอบครัวของคุณก็ได้ ความตายพรากคุณไปจากทุกสิ่ง

หากเมื่อความตายมาถึง การดำเนินการตามความเชื่อ ตามพิธีทางศาสนา ก็เป็นกระบวนการที่ควรทำให้แก่ผู้เสียชีวิต โดยขั้นตอนต่างๆในการบำเพ็ญกุศล ได้แก่ การรดน้ำศพ การขอขมา การสวดพระอภิธรรม พิธีฌาปนกิจ และหลังจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนการนำอัฐิ เถ้ากระดูกไปทำพิธีลอยอังคาร ซึ่งขั้นตอนการลอยอังคารนี้ ขึ้นกับความต้องการของแต่ละครอบครัว หากท่านได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทางฟิวเนอรัล แพลน ขอร่วมแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้


เราจำเป็นต้องนำอัฐิไปลอยอังคารหรือไม่

พิธีลอยอังคาร ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ญาติจะแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับอัน เชื่อว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี แต่การที่ญาติจะตัดสินใจนำอัฐิไปลอยอังคาร (ใส่ลุ้ง) หรือเก็บอัฐิไว้บูชา (ใส่โกฐ หรือ เบญจรงค์) ไม่ว่าจะนำมาไว้ที่บ้าน หรือ ไว้ในกำแพง หรือสถูปที่วัดนั้น ย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยทางฟิวเนอรัล แพลน ขอแสดงความเห็นส่วนตัวไว้ดังนี้

การนำอัฐิไว้ที่บ้าน เพื่อเป็นการไหว้ หรือ ทำความเคารพบรรพบุรุษ ควรทำก็ต่อเมื่อมีลูกหลาน ญาติพี่น้องคอยดูแล คอยกราบไหว้ เพราะหากนำมาไว้ที่บ้านและไม่มีคนคอยดูแลสืบไป ย่อมไม่เกิดประโยชน์ อาจเกิดความกลัว ความกังวลในรุ่นถัดๆไป

การนำอัฐิไว้ที่วัด เชื่อว่าวิญญาณผู้ล่วงลับจะได้ให้ฟังธรรม มีโอกาสได้รับบุญเพราะอยู่ในวัด และญาติพี่น้องสามารถมาพบกันที่วัดตามโอกาสสำคัญต่างๆได้สะดวกกว่านำไปไว้ที่บ้านของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งหากนำมาไว้ที่วัด แต่ญาติพี่น้องไม่มีการมาไหว้ มาทำบุญ การปล่อยทิ้งไว้ที่วัดตามกำแพง หรือ สถูปต่างๆ ก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

การนำอัฐิไปลอยอังคาร เป็นขนบธรรมเนียม เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นตามความเชื่อในพิธีทางศาสนาฮินดู โดยเชื่อว่าผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อน อยาก์ให้ผู้ตายแม้เกิดในที่ใดๆ ก็ให้อยู่เป็นสุขเหมือนน้ำที่มีแต่ความชุ่มเย็น และนอกจากนี้หากทางครอบครัวกังวลกับการดูแลอัฐิ เมื่อต้องนำมาไว้ที่บ้าน หรือ ไว้ที่วัด(ในระยะหลังๆมานี้ ทางวัดหลายๆแห่งก็เริ่มจะเกิดปัญหาไม่มีที่เก็บ) ดังนั้นหากทางบ้านไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่ที่ดี การตัดสินใจนำอัฐิไปลอยอังคาร ก็อาจจะเป็นตัวเลือกในทางปฏิบัติที่เหมาะสม


เอากระดูก (อัฐิ) ไปลอยอังคาร กี่โมง

ตามปกติแล้วเรือจะพร้อมให้บริการในช่วงเวลา 7.00-17.00 น. ซึ่งทางญาติหรือเจ้าภาพควรทำการจองเวลาล่วงหน้า ในเวลาไหนก็ได้ที่พร้อมและสะดวก แต่เวลาที่คนนิยมจองกันส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ 10.00-13.00 น. เนื่องจากให้เผื่อเวลาเดินทางมายังท่าน้ำหลังจากเก็บอัฐิจากฌาปนสถานในเวลาเช้า (เก็บอัฐิที่วัดตอนเช้าปกติเสร็จไม่เกิน 8:30 น) รวมทั้งแสงแดดจะไม่ร้อนมาก


ไปลอยอังคารที่ไหนดี

สถานที่ลอยอังคารส่วนมากที่เจ้าภาพนิยมไปทำการลอยอังคาร ได้แก่

  • ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

  • ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  • ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

  • หน้าวัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

เรือลอยอังคารขึ้นได้กี่คน และมีค่าบริการเท่าไหร่

เรือลอยอังคารมีหลายขนาด ซึ่งรองรับผู้โดยสารตั้งแต่ 12 ท่าน จนถึง 50 ท่าน โดยเรือที่มีห้องน้ำบนเรือจะมีขนาดตั้งแต่ 35 ท่านขึ้นไป ซึ่งค่าบริการจะขึ้นกับขนาดของเรือ และระยะทางไปกลับ โดยมีค่าบริการเฉพาะส่วนของเรือจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาท จนถึง 6,000 บาท และนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ในพิธี และค่าพิธีกร รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำเรือในการดำเนินงาน โดยหากต้องการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ระหว่างการเดินทาง ควรสำรองค่าใช้จ่ายเพิ่มไว้ด้วย เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 40 -90 นาที

แพคเกจลอยอังคาร (ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือ ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ) "ระยะกลาง" (ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 90 นาที) รวมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีครบชุด และผู้ดำเนินพิธีการ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่่ม

  • ผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 15 ท่าน แพคเกจเหมาจ่าย ราคา 6,500 บาท

  • ผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 20 ท่าน แพคเกจเหมาจ่าย ราคา 7,500 บาท

  • ผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 30 ท่าน แพคเกจเหมาจ่าย ราคา 9,500 บาท

ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ที่

Line : @funeralservice

โทร : 06-4289-6394

ขั้นตอนพิธีลอยอังคารมีอะไรบ้าง

หลังจากผ่านขั้นตอนฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว ในวันรุ่งขึ้น เมื่อญาติได้ไปทำการเก็บอัฐิ เถ้ากระดูกซึ่งญาติก็จะตกลงกันว่า จะทำการเก็บอัฐิไว้ หรือว่าจะทำการนำไปทำพิธีลอยอังคาร หากเก็บไว้ก็จะใส่โกศ หรือโถเบญจรงค์ หากนำไปทำพิธีลอยอังคาร ก็จะห่อผ้าขาวแล้วบรรจุในอุปกรณ์ ที่เรียกว่า ลุ้ง โดยขั้นตอนและวิธีการลอยอังคารมีดังนี้


1. บูชาแม่ย่านางเรือ

เมื่อคณะญาติ นำเถ้ากระดูกของผู้ล่วงลับมาถึงเรือ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้นำพิธี ได้เชิญ ให้ญาติ อาวุโส หรือบุตรคนโต ของผู้ล่วงลับ 1 ท่านไปทำพิธี โดยนำดอกไม้สดและธูปเทียนที่ใส่รวมไว้ในพานจุดบูชาแม่ย่านางที่หัวเรือ เพื่อกล่าวบูชาและขออนุญาตแม่ย่านางเรือ โดยผู้นำพิธีได้กล่าวนำ หลังจากนั้นจึงทำการล่องเรือออกไปยังกลางแม่น้ำ หรือทะเลจุดที่ทำพิธีการลอยอังคาร


2. การไหว้อังคารบนเรือก่อนที่จะทำพิธีการลอยน้ำ

เมื่อเรือลอยมาถึงจะที่จะทำพิธีการลอยอังคารอังคารแล้ว จะหยุดเรือลอยลำให้นิ่งเสียก่อน ตรงจุดที่เป็นสะดือที่ลึกที่สุด หลังจากนั้นผู้นำพิธี ก็จะเปิด ลุ้ง / หรือภาชนะที่ใส่อังคาร เชิญ ลูกๆ เท่านั้น หรือ หากเป็น หลาน หรือญาติสนิท ต้องเป็นบุคคลที่ผู้ล่วงลับดูแล หรือเคยดูแลผู้ล่วงลับ จุดธูปเทียนไหว้อังคารและสรงด้วยน้ำอบไทย โรยดอกมะลิ กลีบกุหลาบ ดาวเรือง และดอกไม้อื่นๆ เมื่อทุกคนไหว้อังคารเสร็จแล้ว ผู้ทำพิธีจะห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาวที่มีขนาดความ กว้าง-ยาวประมาณ ½ เมตร รวบด้วยสายสิญจน์ทำเป็นจุกข้างบนและสอดพวงมาลัยเข้าไป ผู้นำพิธีแจกดอกกุหลาบให้กับคณะญาติมิตรคนละ 1 ดอก


3. การบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร

ผู้นำพิธีจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดรให้แก่ลูก หลาน หลังจากนั้น

ผู้นำพิธีจึงจุดเทียน 1 เล่ม และธูป 7 ดอกที่กระทงดอกไม้ 7 สี แล้วจึงกล่าวบูชาและฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร ดังนี้


คำกล่าวบูชา กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดร (ตั้งนะโม 3 จบ)

นะมัตถุ อิมิสสัง มะหานะทิยา อะธิวัตถานัง สุรักขันตานัง สัพพะเทวานัง อิมินา สักกาเรนะ สัพพะเทเว ปูเชมะ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมไหว้บูชา เจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร และเทพยดาทั้งหลาย ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ ในทะเล/แม่นำนี้ ด้วยเครื่องสักการะนี้


ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประกอบกุศลกิจอุทิศส่วนบุญ แก่ ……….(ระบุชื่อผู้ล่วงลับ) และ ณ บัดนี้ จักได้ประกอบพิธี ลอยอัฐิและอังคาร ของ……….(ระบุชื่อผู้ล่วงลับ) พร้อมกับขอฝากไว้ ในความอภิบาล ของเจ้าแม่นที - ท้าสีทันดร/ เจ้าแห่งทะเล และเหล่าทวยเทพทั้งปวง ขอเจ้าแม่นที - ท้าวสีทันดร แม่ย่านางเรือ และเทพยดาทั้งหลาย ได้โปรดอนุโมทนา ดลบันดาล ให้ดวงวิญญาณของ……….(ระบุชื่อผู้ล่วงลับ) จงเข้าถึงสุคติ ในสัมปรายภพ ประสบสุข ใน ทิพยวิมานชั่วนิจนิรันดร์กาลเทอญ


4. พิธีการลอยอังคาร

หลังจากผู้นำพิธีกล่าวบูชา กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดรเสร็จแล้ว ผู้นำพิธีจึงเชิญทุกคนยืนไว้อาลัยประมาณ 1 นาที แล้วผู้นำพิธีทำการโยนเหรียญ(ตามสมควร) ลงทะเล/แม่น้ำ เพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียมแล้วลงบันไดเรือทางกาบซ้าย เพื่อลอยกระทงดอกไม้ 7สี โดยใช้มือประคองกระทงค่อย ๆ วางบนผิวน้ำหลังจากนั้นค่อยนำ ลุ้ง วางลงบนผิวน้ำโดยให้ญาติทุกคนถือสายสิญจน์ไปด้วย


หากกาบเรือสูงจากผิวน้ำเกินไป และไม่มีบันไดลงเรือ ให้ใช้สายสิญจน์ทำเป็นสาแหรก 4 สาย จำนวนสาแหรก คือใส่กระทงดอกไม้ 7 สี 1 สาแหรก และใส่ห่อลุ้งอังคาร 1 สาแหรก ค่อยๆ หย่อนลงไปบนผิวน้ำ (ขั้นตอนนี้สำคํญคือห้ามโยนลงไปเด็ดขาด) ให้ค่อยๆหย่อนลงไป เมื่อหย่อนห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ำแล้วให้โรยกลีบกุหลาบ ธูปเทียนตามลงไป รวมไปถึงสิ่งของที่เหลือจากการไหว้บูชา ทั้งหมดให้โรยตามลงไปด้วย หลังจากนั้นก็ให้วนเรือซ้ายทั้งหมด 3 รอบ เสร็จพิธี


หลังจากพีธีลอยอังคาร เสร็จไปแล้ว นับจากนั้น 3 เดือน ญาติๆ ก็จะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับอีกครั้ง เมือครบกำหนด 100 วัน ซึ่งถือเป็นการทำพิธี ครบรอบวันตาย ให้แก่ผู้ล่วงลับอีกครั้งหนึ่ง

ทำบุญ 100 วัน คืออะไร ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ของใช้ในการลอยอังคาร มีอะรไบ้าง

อุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีการลอยอังคาร

1. เครื่องสำหรับบูชาแม่ย่านางเรือ

• ดอกไม่สด 1 กำ หรือพวงมาลัย 1 พวง

• พานเล็ก 1 ใบ ( สำหรับใส่ดอกไม้ธูปเทียน )

• ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม

• เชือก 1 เส้น (สำหรับมัดธูปและดอกไม้ไว้ที่เสาหัวเรือ)


2.เครื่องบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร

• กระทงดอกไม้ 7 สี 1 กระทง

• พานโตก ขนาดกลาง 1 ใบ (สำหรับใข้งางกระทงดอกไม้ 7 สี)

• ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม

3. เครื่องไหว้อังคารบนเรือ

• ลุ้งใส่อังคาร และผ้าขาวสำหรับห่อลุ้ง

• ธูป 1 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน 1 ชุด

• น้ำอบไทย 1 ขวด

• พวงมาลัย 1 พวง

• ดอกมะลิ กลีบกุหลาบ (สำหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร)

• ดอกกุหลาบ

• ธูป 1 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน 1 ชุด

• สายสิญจน์ 1 ม้วน

• พานโตกขนาดกลาง 1 ใบ (สำหรับรองลุ้งอังคาร)

• พานก้นลึกขนาดเล็ก 1 ใบ (สำหรับใส่ดอกไม้ต่าง ๆ)

• พานก้นตื้น 1 ใบ (สำหรับใส่เงินเหรียญ)


หมายเหตุ ลุ้งดินที่ใช้ในการลอยอังคาร ้เจ้าภาพเตรียมไปเองในตอนเช้าพร้อมกับพิธีเก็บอัฐิ


ลุ้งลอยอังคาร คือ อะไร

ลุ้ง หรือ ลุ้งดิน สำหรับลอยอังคาร คือภาชนะที่ทำจากดิน เพื่อให้ละลายน้ำได้ โดยมีฝาปิด มีไว้เผื่อนใส่ห่อผ้าที่เก็บอัฐิเพื่อนำไปลอยอังคารยังแม่น้ำ หรือ ทะเล


ลุ้งใส่กระดูก(อัฐิ) หรือ ลุ้งใส่อังคาร ขายที่ไหน

ลุ้งลอยอังคาร มีขายทั่วไปตามร้านขายสังฆภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องไปถึงเสาชิงช้า ซึ่งปกติแล้วร้านจะไม่จัดส่งทางขนส่ง เช่น เคอรี่เอ็กเพรส ไปรษณีย์ไทย เนื่องจากอาจเกิดความเสียหาย หรือ แตกหักจากการขนส่ง ดังนั้นลูกค้าต้องไปรับเอง หรือ อาจจะจัดส่งด้วยบริการเดลิเวอรี่ เช่น ไลน์แมน(lineman)


ลอยอังคารใส่ชุดสีอะไรดี

การแต่งกายขอให้เป็นชุดที่สุภาพ สีไม่ฉูดฉาด ไม่มีลวดลายจนเกินไป และไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น หรือ กระโปรงสั้น เพื่อเป็นการรักษามารยาท ใส่ชุดสีอื่นก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะสีขาว หรือ สีดำ

ดู 12,859 ครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Funeral Plans

ร่วมวางแผน และรับจัดงานศพอย่างมืออาชีพ

line : @funeralservice | โทร 06-4289-6394

ผู้ให้บริการ

ประกันชีวิต

สำนักกฎหมาย

ชุดสังฆทาน เครื่องไทยธรรม ไตรจีวร

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest

© 2019 by Funeral Plans