top of page
ค้นหา

ฌาปนกิจ และพิธีสวดพระอภิธรรม - ค่าใช้จ่ายที่วัดตรีทศเทพ (ฌาปนสถาน ตำรวจ)

อัปเดตเมื่อ 4 ก.พ. 2564

หลายคนคงสงสัยว่า สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต นั้นมีอะไรบ้าง และการจัดงานศพนั้นยุ่งยากไหม มีขั้นตอนอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่ วันนี้ทาง FUNERAL PLANS  (ฟูเนอแรล-แพลน) จึงขอแบ่งปันข้อมูลค่าใช้จ่ายในส่วนของทางวัดตรีทศเทพมาประกอบการเล่าให้ฟังกันครับ


ประวัติของ วัดตรีทศเทพวรวิหาร (WAT TRI THOTSATHEP WORAWIHAN)

วัดตรีทศเทพจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร (พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ - ต้นราชสกุลสุประดิษฐ์ ณ อยุธยา) พระราชทานโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นใกล้วังของพระองค์ หลังจากทรงกำหนดที่จะเริ่มงานเพียงเล็กน้อยก็สิ้นพระชนม์เสียก่อนในปี พ.ศ.2405 รัชกาลที่ 4 จึงมีพระบรมราชโองการให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (พระองค์เจ้านพวงศ์ - ต้นราชสกุลนพวงศ์ ณ อยุธยา) ซึ่งเป็นพระเชษฐาร่วมพระมารดาเดียวกันคือ เจ้าจอมมารดาน้อย เจ้าจอมองค์แรกในรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างต่อแต่ยังไม่ทันสำเร็จ ก็สิ้นพระชนม์อีกพระองค์หนึ่งเมื่อปี พ.ศ.2410 รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างเพิ่มเติมจนสำเร็จ และพระราชทานนามว่า วัดตรีทศเทพ มีความหมายว่า วัดที่เทพสามองค์สร้าง ซึ่งหมายถึง พระองค์และ

พระราชโอรสทั้งสอง ที่ได้ร่วมกันสร้างวัด ได้ทำพิธีผูกพัธสีมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2492 ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระประธานหล่อด้วยโลหะผสม ปางสมาธิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตรพิมลพรรณ ทรงสร้าง และพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างอุทิศ เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร และอีกองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส


สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต "การติดต่อเจ้าหน้าที่ของฌาปนสถาน เพื่อจองศาลา"

เมื่อมีคนเสียชีวิตในบ้าน หรือ เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ให้ดำเนินการแจ้งตาย เพื่อออกใบมรณบัตร และนำใบมรบัตร ทะเบีนบ้านของผู้เสียชีวิต พร้อมกับบัตรประชาชนของเจ้าภาพ หรือผู้ที่มาติดต่อ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฌาปนสถานเพื่อจองศาลา โดยแจ้งจำนวนวันที่ต้องการ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อเสร็จพิธีเจ้าภาพสวพพระอภิธรรม ค่าใช้จ่าย เท่าไหร่

ก่อนอื่น เราต้องตัดสินใจก่อนว่าจะจัดงานศพแบบไหน

 • พิธีศพแบบไทย คือ การสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ และ การเก็บอัฐถิ และ/หรือ การลอยอังคาร

 • พิธีศพแบบจีน คือ การสวดพระอภิธรรม ทำกงเต๊ก และ การออกสุสาน

ในการจัดพิธีศพแบบทั้งแบบไทย และจีน ในปัจจุบัน จะมีความแตกต่างกันได้ตั้งแต่ โลงศพ เรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ ฉากประดับ และชุดสำหรับลูกหลานในการประกอบพิธี เป็นต้น


ตัวอย่าง

 • พิธีศพแบบไทย: สวดพระอภิธรรม 3 วัน, งานฌาปนกิจ 1 วัน, และ การเก็บอัฐถิ ในวันถัดไป

 • พิธีศพแบบจีน: สวดพระอภิธรรม 5 วัน, ทำกงเต๊ก 1 วัน, และ การออกสุสาน 1 วัน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับส่วนของฌาปนสถาน ตร (วัดตรีทศเทพ) ได้แก่

 1. ค่าใช้จ่ายในการสวดพระอภิธรรม (ค่าสถานที่ หรือ ค่าศาลา)

 2. ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ

 3. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ

 4. ค่าเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์


เวลาสวดพระอภิธรรม และ การฌาปนกิจ เริ่มเวลากี่โมง

เริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30

ฌาปนกิจมี 3 เวลา คือ เวลา 14:00 / 15:30 / 17:00


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ได้แก่
 1. ค่าโลงศพ และ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย

 2. ค่าดอกไม้ประดับ (จัดหาดอกไม้มาเอง ทางวัดคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท)

 3. ค่าของชำร่วย

 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรอง

 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การ์ดงานศพ ค่าช่างภาพ ค่าจัดนิทรรศการ


ติดต่อ ฌาปนสถาน ตำรวจ (ตร) ได้ที่ โทร 022819906, 022819901 และฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพ ได้ที่ โทร 022824453 และหากต้องการออแกไนซ์ ที่ช่วยจัดเตรียมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และขอคำแนะนำได้ที่ https://www.funeral-plans.online/funeral-director


ดู 3,867 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page