top of page

ชวนกันทำบุญ โดย Funeral Plan

สังฆทาน และ เครื่องไทยธรรม

สังฆทาน และ เครื่องไทยธรรม คือ ปัจจัยสี่ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องที่มีความจำเป็นต่อการอยู่อาศัย และนำมาเตรียมไว้สำหรับถวายพระสงฆ์ตามพิธีทางศาสนาพุทธ โดยนิยมเตรียมไว้เพื่อใช้ในการทำบุญ บำเพ็ญกุศล และตามโอกาสพิธีการต่างๆ เช่น งานทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัทฯ งานบวช งานมงคลสมรส พิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ งานสวดพระอภิธรรม และ งานฌาปนกิจ โดยการเตรียมสังฆทาน และ เครื่องไทยธรรม ก็ควรคำนึงถึงคุณภาพ และประโยชน์แก่พระสงฆ์ด้วย

ทำบุญ.png

เราเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ และนักบวชในศาสนาพุทธ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความปลอดภัย ด้วยความตั้งใจอย่างพิถีพิถัน บนพื้นฐานของความเหมาะสม

การทำบุญ สร้างกุศลนั้น สามารถทำได้ในหลายลักษณะ ตามเวลา และสถานที่ต่างๆ และการทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน (Offering for Buddhist Monks) หรือ เครื่องไทยธรรมนั้น ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำบุญ สร้างกุศล โดยการทำสังฆทานนี้ จะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ หรือ นักบวชในศาสนาพุทธ

จัดชุดสังฆทานถวายพระ.jpg

รับจัดของถวายสังฆทาน - เครื่องไทยธรรม

เราคัดเลือกของถวายสังฆทาน ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่พระภิกษุสงฆ์จะได้รับ และผู้นำไปถวายพระจะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้น

ของถวายสังฆทาน ที่นิยมจัดเป็นชุดในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

 • หนังสือนักธรรม หนังสือบาหลี เครื่องเขียน เนื่องจากพระภิกษุในปัจจุบัน จะต้องเรียนพระปริยัติธรรม

 • มีดโกน

 • ผ้าไตรจีวร (ผ้ามัสลิน-เหมาะกับประเทศไทย)

 • หนังสือธรรมะ

 • รองเท้าแตะ

 • ยารักษาโรค ยาธาตุน้ำขาว ยาลดไข้

 • ผ้าขนหนูสีสุภาพ

 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ถูพื้น

 • แชมพูสูตรดูแลหนังศีรษะสำหรับปลงผม

 • แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ เช่น สบู่

 • อาหาร และเครื่องดื่ม เช่น น้ำผึ้ง

 

รับจัดชุดสังฆทาน ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

โกศ หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา.jpg

จำหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ประกอบพิธีทางศาสนา

บริการสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา ครอบคลุมทั้งงานมงคล และงานอวมงคล ตามโอกาสในพิธีต่างๆ

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มีความจำเป็น เช่น

 • หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา

 • อาสนะ สำหรับพระภิกษุสงฆ์

 • เครื่องทองน้อย (5", 6", 9")

 • พานแว่น

 • บุษบก

 • ธรรมมาสน์

 • โรงหล่อพระพุทธรูป หรือ ทำเหรียญพระ

 • โกศ บรรจุอัฐิ

 • ลุ้ง สำหรับลอยอังคาร

 • กระถางธูป แจกัน เชิงเทียน

 • คัมภีร์พระอภิธรรม หนังสือสวดมนต์

 • ชุดตู้พระอภิธรรม

 • กระดิ่ง ฆ้อง

ให้เราช่วยประสานงานในการจัดพิธีทางพราหมณ์ได้