top of page

รายละเอียดสินค้า ผ้าไตร ไตรเต็ม ไตรครอง ไตรจีวร (7ชิ้น) มัสลิน สีแก่นบวร 1.9 - 2.0 เมตร ภายในจะประกอบไปด้วย
1.ผ้ารัดอก
2.รัดประคตเอว
3.ผ้ากราบ
4.อังสะ
5.สบง
6.จีวร(หน้ากว้าง 1.9-2.0เมตร)
7.สังฆาฏิ(หน้ากว้าง 1.9-2.0เมตร)

 

*หากไม่ทราบว่าจะถวายผ้าไตรขนาดใด แนะนำเป็นขนาด1.9เมตร เหมาะสมกับขนาดรูปร่างเฉลี่ยของพระสงฆ์ในไทย

*ขนาด2.0เมตร เหมาะสำหรับพระสงฆ์รูปร่างสูงหรืออ้วนท้วม

*ขนาด2.2เมตร เหมาะสำหรับพระสงฆ์รูปร่างสูงมากหรืออ้วนมาก

ผ้าไตรจีวร - ผ้าไตรเต็ม 7 ชิ้น ผ้ามัสลิน สีแก่นบวร

    bottom of page