top of page

รายละเอียดสินค้า ผ้าไตรจีวร - ผ้าไตรอาศัย (3 ชิ้น) เนื้อผ้าโทเร ขนาด 1.90 เมตร สีพระราชทาน / สีทอง / สีแก่นบวร ภายในจะประกอบไปด้วย

- จีวร เป็นผ้าที่ใช้สำหรับห่ม หรือที่เราเห็นพระทั่วไปท่านสวมครองไว้ เวลาประกอบศาสนกิจ หรือเมื่อได้รับกิจนิมนต์

- สบง คือผ้าที่ใช้สำหรับนุ่ง คล้ายๆกางเกงสำหรับพระ

- อังสะ คือผ้าที่ใช้สำหรับสวม คล้ายเสื้อตัวใน แต่เป็นผ้าสวมเบี่ยงที่บ่าด้านหนึ่ง พระท่านจะสวมไว้ภายในตลอด

 

**ขนาด 1.90 เมตร รุ่นนี้เหมาะกับพระส่วนสูง 160-170 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโล รูปร่างสมส่วน ไม่อ้วน**

ผ้าไตรจีวร - ผ้าไตรอาศัย (3 ชิ้น) เนื้อผ้าโทเร ขนาด 1.90 เมตร ราคาลดพิเศษ

สี ของไตรจีวร สำหรับพระสงฆ์
    bottom of page