top of page
funeral-plans.in.th ออแกไนซ์รับจัดงานศพ.jpg

ฟิวเนอรัล แพลน

Funeral Plans

ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ

เราขอร่วมแสดงความเสียใจ...

หากท่านได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก

จัดงานศพ > รับจัดงานศพ 

Funeral Plans คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ และให้คำแนะนำในการจัดงาน ซึ่งเราจะเข้าให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นเคลื่อนย้าย สวดพระอภิธรรม พิธีฌาปนกิจ จนเสร็จสิ้นการเก็บอัฐิและลอยอังคาร ภายใต้แพ็กเกจที่ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นในพิธีสงฆ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ

เมื่อต้องจัดงานศพ ในสังคมยุคใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง

การสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจอย่างมาก และในช่วงเวลาที่เร่งรีบ และสะเทือนใจยังต้องมาจัดงานศพเช่นนี้อีก แถมยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานศพให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยเหมาะสมตามฐานะทางสังคม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น หากตอนนี้ต้องจัดงานศพ(ด้วยตัวเอง)อาจเป็นเรื่องที่ยากทั้งขั้นตอนและความรู้สึก ในบทความนี้ ฟิวเนอรัล แพลน จะแนะนำขั้นตอนการจัดงานศพแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลหรือได้รับการบริการที่ดีที่สุด

 

ความเชื่อเรื่องการจัดงานศพทางศาสนาพุทธ และการจัดงานบำเพ็ญกุศล

เมื่อพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก การจัดงานศพเป็นสิ่งที่สำคัญทางจิตวิทยา และความเชื่อในแบบศาสนาพุทธยังมีบทบาทสำคัญ เพื่อให้การลาจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างสงบ ฟิวเนอรัล แพลน เข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อ และพิธีการในศาสนาพุทธ ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะช่วยคุณและครอบครัวในการจัดงานศพที่เป็นไปตามหลักธรรมและประเพณีของศาสนา

การเตรียมวางแผนงานศพล่วงหน้า และติดต่อรับบริการจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต 

ในการวางแผนงานศพ หรือเตรียมงานศพล่วงหน้าก็ดี หรือเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ดี ขั้นแรกที่คุณควรทำคือมีสติ และปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น จะจัดงานศพที่ไหน จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจำนวนกี่คืน เตรียมงบประมาณในการจัดพิธีศพไว้ที่เท่าไหร่ จะดำเนินการจัดงานศพเอง หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัลแพลน เพื่อรับบริการจัดงานศพ เป็นต้น

หากต้องการใช้บริการของเราคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ รับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์รับจัดงานศพ เพื่อรับคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้งานศพเป็นไปตามที่คุณต้องการ

แพ็กเกจรับจัดงานศพที่คลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนเสร็จสิ้นพิธีลอยอังคาร

ฟิวเนอรัล แพลน สามารถให้คำแนะนำเพื่อจัดงานศพตามความต้องของคุณและครอบครัว โดยจะพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น การประดับตกแต่งดอกไม้ในสถานที่ อาหารรับรองแขก รวมถึงของชำร่วย เครื่องไทยธรรม และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในพิธีสงฆ์ ตามงบประมาณหรือความตั้งใจก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณและครอบครัวต้องการความสะดวกและความเรียบง่าย ทางฟิวเนอรัล แพลนได้แตรียมแพ็กเกจที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดงานศพตามพิธีกรรมทางศาสนาพุทธไว้แล้วอย่างเหมาะสม