top of page
funeral-plans.in.th ออแกไนซ์รับจัดงานศพ.jpg

ฟิวเนอรัล แพลน

Funeral Plans

ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ

เราขอร่วมแสดงความเสียใจ...

หากท่านได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก

จัดงานศพ > รับจัดงานศพ 

Funeral Plans คือ บริษัทฯ ออแกไนซ์ รับจัดงานศพ และให้คำแนะนำในการจัดงาน ซึ่งเราจะเข้าให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นเคลื่อนย้าย สวดพระอภิธรรม พิธีฌาปนกิจ จนเสร็จสิ้นการเก็บอัฐิและลอยอังคาร ภายใต้แพ็กเกจที่ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นในพิธีสงฆ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ

Funeral Plans ช่วยจัดการสิ่งต่างๆให้ท่านได้

วางใจ… พิธีทางศาสนา จะเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และ ครบถ้วนสมบูรณ์

อยู่เคียงข้างท่านทุกขั้นตอน…
ตั้งแต่เคลื่อนย้าย จนเสร็จพิธีลอยอังคาร

“Valued Your Precious Moments”

SERVICE

ฟิวเนอรัล แพลน (Funeral Plans) ช่วยท่านเตรียมงานศพล่วงหน้า และ รับจัดงานศพเมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ทำการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยดำเนินพิธีการในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ได้แก่ พิธีรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ(พิธีพระราชทานเพลิงศพ) จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร พร้อมพนักงานเสิร์ฟที่คอยให้บริการอาหารว่างในทุกๆวัน เพื่อให้ท่านได้บริหารเวลาในช่วงสำคัญนี้ ได้ตรงตามความตั้งใจของท่าน

 • มั่นใจว่าพิธีทางศาสนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์

 • ทำให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งนี้กับครอบครัวอย่างเต็มที่

 • ช่วยคลายความกังวลในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสน

 • หมดปัญหาเรื่องคนที่จะคอยมาช่วยงาน

 • ไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนพิธีทางศาสนา

 • มีภาพลักษณ์ และ สะดวก สบาย

 • รู้รายจ่ายที่แน่นอน

Funeral Package

เมื่อมีผู้เสียชีวิตแล้วต้องการจัดงานศพหรืองานขาวดำ ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาที่ปฏิบัติกันตามประเพณีนิยมนั้น มีเรื่องที่ต้องดำเนินการหลายอย่าง ได้แก่ การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ทำการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ หีบศพ จัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องไทยธรรม ผ้าไตรจีวร อาหารไหว้ผู้วายชนม์ อาหารว่างรับรองแขก น้ำดื่ม ของชำร่วยในพิธีฌาปนกิจ ซองปัจจัย ฯลฯ อีกทั้งในพิธีการยังมีลำดับขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่พิธีรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ(พิธีพระราชทานเพลิงศพ) จนกระทั่งการเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร รวมถึงการจัดหาพนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับอีกด้วย ดังนั้น การให้มืออาชีพที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

แพ็กเกจสวดพระอภิธรรม 3 คืน

เริ่มต้นที่ 219,000 บาท

funeral plans รับจัดงานศพ 1080x1445 รายละเอียดแพ็กเกจ.jpg

Why Us

"ทำไมหลายครอบครัวจึงเลือกใช้บริการรับจัดงานศพ หรือ ออแกไนซ์งานศพ"

 • เมื่อครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทำให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ

 • เป็นสถานการณ์รีบด่วน กระทันหัน จึงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร

 • ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

 • มีครอบครัวขนาดเล็ก ไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ

 • ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดพิธีศพ

 • ไม่สะดวกที่จะจัดงานด้วยตัวเองทั้งหมดทุกขั้นตอน

 • ต้องการความสะดวกเพราะติดต่อกับเราที่เดียวและเราเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งให้

 • ต้องการคนคอยช่วยงาน ต้องการเพื่อน และกำลังใจ

 • สร้างความพิเศษ ออกแบบรูปแบบงานศพให้เป็นไปตามความต้องการ

testimonial ตัวอย่างการดำเนินงาน funeral-plans.in.th.jpg
รับจัดงานศพ-800x800.jpg

ATTENTION TO DETAIL

Why We’re The Best

ฟิวเนอรัล แพลน ได้รับความไว้วางใจ และเป็นผู้ให้บริการ รับจัดงานศพ “อันดับ 1” ตั้งแต่ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน* (จัดอันดับโดย google.com)

 • ด้วยประสบการณ์ในการจัดงานศพจริงๆหลายร้อยงาน ในหลายๆวัด ทั้งวัดราษฎร์และวัดหลวง ทำให้ฟิวเนอรัล แพลน มั่นใจเรื่องมาตรฐาน และขั้นตอนด้านพิธีทางศาสนา (แต่ละวัดจะมีวิธีปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกัน)

 • ฟิวเนอรัล แพลน เป็นออแกไนซ์ รับจัดงานศพ ที่ให้บริการครบทุกขั้นตอนและองค์ประกอบ รวมทั้งมี Staff คอยให้คำแนะนำเจ้าภาพทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่างานพิธี จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่วันแรก จนเสร็จพิธีลอยอังคาร

 • เป็นต้นแบบของออแกไนซ์(ผู้ให้บริการ) ที่มีมาตรฐานปฏิบัติ (SOP) ที่ดีงาม คำนึงถึงการให้เกียรติและประโยนต์แก่ผู้วายชนม์ – ผู้รับบริการ – แขกผู้มาร่วมในพิธี รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำของศาสนสถาน(วัด)

 • ฟิวเนอรัล แพลน เป็นผู้ฝึกและอบรมการให้บริการรับจัดงานศพ แก่ผู้ให้บริการรับจัดงานศพรายอื่นๆ

ออแกไนซ์งานศพ-800x800.jpg
ฟิวเนอรัล แพลน - ออแกไนซ์รับจัดงานศพ - จัดดอกไม้ประดับเมรุ วัดพระศรีมหาธาตุ.jpg

การให้บริการด้านงานศพที่ต่างประเทศนั้น จะแยกรายละเอียดปลีกย่อย ตามบริการที่ให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนๆ ขึ้นกับผู้ให้บริการ และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการ เช่น funeral homes, mortuaries, funeral organizers, funeral director

 

แต่สำหรับเราที่ดำเนินงานในประเทศไทย "ฟิวเนอรัล แพลน, Funeral Plans" คือ ผู้ให้บริการรับจัดงานศพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยจัดการให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน และ ถูกต้องตามหลักพิธีทางศาสนา บนพื้นฐานของความเหมาะสม และช่วยให้กำลังใจ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ 

 

นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต รวมถึง เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การเงิน การจัดหาสุสาน ฮวงซุ้ย ที่ฝังศพ หรือที่บรรจุอัฐิ แก่วงศ์ตระกูลพร้อมให้บริการ

 

ในต่างประเทศการเป็นผู้ให้บริการซึ่งอยู่ลักษณะของรูปแบบธุรกิจ จะต้องได้รับใบอนุญาต ต้องผ่านการฝึกงาน และผ่านการสอบจะคณะกรรมการของรัฐ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ Federal Trade Commission (FTC) เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (American, for Great Britain are National Association of Funeral Directores (NAFD), The National Society of Allied and Independent Funeral Directors (SAIF))